Palyatif Bakım Servisi
21 Şubat 2022

                                                 PALYATİF SERVİS İŞLEYİŞİ

Bucak Devlet Hastanesi Palyatif servisimiz 10 (on) yataklı olup,1 sorumlu hekim, 11 hemşire, 4 klinik destek ve 1 temizlik personeli ile halkımıza hizmet vermektedir. Hasta odalarımız ev konforunda hazırlanmış olup, hasta ve refakatçilerinin rahat bir ortam da hizmet verilmektedir.

Palyatif bakım; yaşamı kısıtlayıcı hastalıkları olan, mevcut hastalıkları nedeni ile tam olarak iyileşemeyen veya yaşam sonunda desteğe ihtiyacı olan kişiler için, özel tıbbi ve hemşirelik bakımını kapsayan disiplinler arası bir yaklaşımdır.

SVH, Bası yarası açılmış olan hastalar, Beslenme Bozukluğu, ALS, MS, Terminal dönem CA vb. gibi hastalıklar ve Palyatif bakım yönergesine göre yaşamı tehdit eden hastalığa bağlı olarak ortaya çıkan problemlerin (ağrı ve diğer rahatsız edici semptomların) giderilmesi amacıyla değişik tanı gruplarını da kapsayan hastalıkların Palyatif servisimizde refakatçisi eşliğinde tedavileri yapılmaktadır.

Palyatif bakım; Hasta ve ailesinin psiko sosyal, manevi gereksinimleri ve hasta bakımı eğitiminin verilmesini kapsar. Başvurular; palyatif bakım almak isteyen hastaların kendisi, veya aile bireyleri tarafından bizzat palyatif bakım birimine yapılabileceği gibi aile hekimi, hastanın takip ve tedavisini yapan diğer hekimler veya evde sağlık hizmetleri ekibi tarafından yönlendirilerek yapılabilir.


  • Palyatif-1.jpeg
  • Palyatif-2.jpeg
  • Palyatif-3.jpeg
  • Palyatif-5.jpeg