Acil Servis
30 Ocak 2020Acil Servis Ünitemiz; ikinci seviye acil servis olduğundan dolayı triaj alan ayırması yapılmış olup kullanım alanlarını daha verimli hale getirmek için Acil servis alan düzeni hastanemizce belirlenmiştir. Yeşil alanda bulunan 1 sedye, sarı alanda bulunan 3 sedye, resüsitasyon odasında bulunan 2 sedye ve müşahade bölümünde bulunan 12 yatak ile hasta ve hasta yakınlarımıza kaliteli, etkin ve güvenilir sağlık hizmeti sunulmaktadır. Ayrıca Acil Cerrahi Müdahale odası, Acil Obstetrik odası, izolasyon odası, Adli vaka odası, Görüntüleme Birimi ve Acil dışında KBRN Ünitesi bulunmaktadır. Destek alanları olarak; hasta kayıt birimi, güvenlik birimi, personel dinlenme odaları, personel giyinme odaları, hasta ve hasta yakınları için bekleme alanları gibi alanlarımız da Acil servis işleyişimize yardımcı olmaktadır. Acil servisimiz ambulans ve hasta/hasta yakınının girişlerini ayrı olacak şekilde, aynı zamanda engelli bireylere acil hizmeti almasını kolaylaştıracak şekilde (girişte rampa eğiminin az olması, hissedilebilir ve takip yüzeyleri gibi) dizayn edilmiştir. Hasta/ hasta yakını ve personellerimiz için otopark alanlarımız mevcut olup engelli bireylerimiz için de ayrıca bir alan belirlenmiştir. Otoparklarımızda belirleyici işaretlerimiz bulunmaktadır. Hem gündüz hem de gece için ışıklandırmalı acil servis uyarıcı tabelalarımız mevcut olup acil servisimize ulaşımımızı kolaylaştırılmıştır. Acil servis hem iç ünitesi hem de dış mekânları 24 saat izleyecek şekilde kameralar mevcut olup güvenlik personeli tarafından takibi ve kontrolü yapılmaktadır. Kamera kayıtları geçmişe yönelik takibi kolaylaştırması açısından, en az iki ay süre ile saklanmaktadır.

ACİL SERVİS TRİAJ UYGULAMASI:

  • Acil servise gelen hasta triaj görevlisi tarafından karşılanır. Gerekli hallerde hasta karşılama personelleri iştirak eder.
  • Triaj yapılan her hasta doktor muayenesine kadar triaj sınıflaması kapsamında takip edilir. Acil servis triaj görevlisi Yetişkin Hasta Triaj Sınıflaması ve  Çocuk Hasta Triaj Sınıflaması’ na uygun olarak hastanın aciliyetini tespit eder. 
  • Yetişkin Hasta Triaj Sınıflaması ve Çocuk Hasta Triaj Sınıflamasında Kırmızı kod olarak değerlendirilen hastalar ve112 Acil ambulanslarıyla sağlık tesisine getirilen hastalara , gerekli müdahalenin hemen yapılabilmesi için, bekletilmeden acil müdahale bölümüne (Resussitasyon- Kırmızı Alan) gönderilir (triaj uygulanmaz).Aşağıda Yetişkin ve Çocuk Hasta Triaj sınıflaması verilmiştir.

  • Acil- 1.jpeg
  • Acil- 2.jpeg
  • Acil- 3.jpeg
  • Acil- 4.jpeg
  • Acil- 5.jpeg
  • Acil- 6.jpeg