Bilgi Güvenliği
29 Mart 2022

A- MEVZUAT

Kurumsal SOME Kurulum ve Yönetim Rehberi
Kılavuz 2.1 Onay-16.07.2019
Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesi
Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesi - Olur Yazısı 2018
Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu Sürüm 2.0 - Sürüm 2.1 Farklar
Bilgi Güvenliği Politikaları Klavuzu Sürüm 2.1

B- BGYS PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ (2019)

Bilgi Güvenliği İle İlgili Göstergeler İçin 2019 Yılı Değerlendirme Esasları Yazısı ve Ekleri

Sözleşmeli Yönetici Performans Değerlendirme Kriterleri Gösterge Kartları

Sözleşmeli Yönetici Performans Değerlendirme Yönergesi

Bgys Göstergeler Kapsamında Yapılacak Çalışmalarda Dikkat Edilecek Hususlar


C- POLİTİKALAR

Bilgi Güvenliği Politikası

Ç- TÜM SAĞLIK TEŞKİLLERİ TARAFINDAN ORTAK OLARAK KULLANILACAK DESTEK DÖKÜMANLARI

İnternet Ve Elektronik Posta Prosedürü
Mal Ve Hizmet Alımı Güvenliği Politikası
E- Posta Kullanım Politikası
Sağlık Tesisi Hekimleri İçin E-Nabız Erişim İş Akışı
Kurumsal Gizlilik Taahhütnamesi
Bilgi Güvenliği Farkındalık Bildirgesi
Yedekleme Politikası
Uzaktan Erişim Sözleşmesi
Sosyal Mühendislik Zafiyetlerine Karşı Alınacak Önlemler Ve Sosyal Medya Güvenliği Politikası
Personel Gizlilik Sözleşmesi
Bilgi Güvenliği Disiplin Prosedürü
Uzaktan Erişim Prosedürü
Erişim Kontrol Politikası
Bilgi Güvenliği İhlal Olayları Prosedürü
Parola Güvenliği Politikası Yeni
Taşınabilir Ortam Yönetim Prosedürü
Güvenli Veri Silme Talep Formu
Güvenli Veri Silme Prosedürü
Olay Bildirim Müdahale Formu
Yedekleme Planı
Mal Ve Hizmet Alımı Şartnameleri İçin Bilgi Güvenliği Gereksinimleri Listesi
Yedekleme Teslim Formu
Yedekleme Kontrol Listesi
Ayrıcalıklı Erişim Hakkı Talep Formu

D- İSM VE TÜM SAĞLIK TEŞKİLLERİ TARAFINDAN KURUMA ÖZGÜ OLARAK HAZIRLANIP KULLANILACAK DESTEK DÖKÜMANLARI

İşe Başlama Formu
Gizlilik Sözleşmeleri Uygulama Prosedürü
İşe Başlama Ve İşten Ayrılma Süreçleri Prosedürü
Kullanıcı Hesaplarının Tanıtılması, Görev Değişikliği Ve İptal Prosedürü
Erişim Kontrol Prosedürü
Temiz Masa Temiz Ekran Politikası
Sbys Yetki Değişikliği Formu
Sbys Erişim Yetki Ve Kontrol Matrisi
Bilgi Kaynakları Atık Ve İmha Yönetim Prosedürü
Bilgi Güvenliği Risk Analiz İyileştirme Planı
Bilgi Yönetimi Risk Analizi
Veri Yedekleme Prosedürü
SBYS İş Sürekliliği Prosedürü
Kamera Kayıt Formu

E- BİLGİ GÜVENLİĞİ İHLAL BİLDİRİMİ (2019)

Bilgi Güvenliği İhlal Bildirimi İçin Tıklayınız.

F- KPS GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİ

Gizlilik Taahhütnamesi
BG Farkındalık Sunum